Historik

Parkfesten arrangeras av föreningen Levande Musik i Nora. Festivalen ägde rum första gången i Folkets Park i Nora 2008.

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015