Den Flygande Bokrullen

Spelar på Dansbanan, LÖRDAG kväll

den_flygande_bokrullen_cykelbild_liten

MySpace

För andra gången på Parkfesten!

När Den Flygande Bokrullen spelade på Parkfesten 2009 sökte sig hela festivalens besökarskara in under dansbanans tak.
Där bjöds de på en musikalisk fest som snabbt lockade till dans. Vi vill ju gärna bjuda på artister, som är lite utanför de vanliga upplöjda fårorna och det är verkligen Den Flygande Bokrullen!

De spelar huvudsakligen klezmermusik. Det som idag kallas klezmer är musik som framfördes av judiska spelmän i Öst- och Centraleuropa fram till 2:a världskriget. Klezmermusiken har influerats starkt av bland annat Östeuropeisk folkmusik och romsk musik. När många Östeuropeiska judarna flydde till USA i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet och tog med sig musiken påverkades den dessutom så småningom av amerikansk populärmusik, jazzen. Det är musiken från den här tiden (tidigt 1900-tal) DFB låter sig inspireras av. Under den här tiden i USA gjordes nämligen de bästa inspelningarna som finns med klezmermusik överhuvudtaget. Men det bör också nämnas att gruppen spelar annat än klezmer. Många av låtarna har grekiskt ursprung och det finns låtar från Turkiet och andra låtar som kommer från romsk tradition. Dessutom har Bokrullen alltid gjort sina egna låtar, som väl närmast kan ses som inspirerade av en blandning av allt det här.

Länkar:

http://www.denflygandebokrullen.nu/

Video: